Waarom Hout Stoken?

Overzicht energie kosten voor verwarming

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de kosten van verschillende wijzen van verwarmen hebben we een vergelijking gemaakt gebaseerd op een standaard verbruik van 1820 kuub aardgas per jaar voor verwarming van een woning.

In de berekeningen zijn alle kosten meegenomen, zoals de kosten van netwerkbeheer, vaste kosten, transportkosten e.d. Deze berekeningen zijn theoretisch. In de praktijk blijkt dat lokale verwarming nog extra besparing met zich meebrengt. Dit heeft te maken met het feit dat men op dat moment slechts één ruimte verwarmd waarin men op dat ogenblik in verblijft. Centrale verwarming is vaak duurder omdat ook vele ruimte's verwarmd worden die niet direct gebruikt worden. Wel brengt een centraal systeem meer comfort met zich mee omdat (bijna) elke kamer wordt verwarmd.

In deze vergelijking kunt u de kosten voor het verwarmen van hout, pellets, aardgas en propaan met elkaar vergelijken.

Verwarming met hout

Hout is al een eeuwenoude verwarmingsbron. In Nederland wordt er nog steeds veel gestookt met hout. Zeker nu sinds de laatste jaren de houtkachels beter worden en er meer design modellen verkrijgbaar zijn. Naast de kosten voor het stoken kan ook een milieuoverweging ten grondslag liggen aan de aanschaf van een houtkachel. Indien juist gestookt komt er minder CO2 vrij dan bij aardgas.

Overal wordt hout aangeboden, ook is het vaak mogelijk om hout zonder kosten te verkrijgen. Ook bij houtfabrieken zijn er vaak vele partijen hout te verkrijgen. Echter in dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de kosten van hout van 80,- per kuub van gemiddeld 650 kg. Een Kilo hout zal 3,5 KW kunnen leveren. In deze vergelijking wordt een vermogen van 17.781 KW gevraagd (gebaseerd op 1820 m3 aardgas). De kosten voor het stoken op hout komen dan neer op € 652,- per jaar .

In de praktijk zien we dat een houtkachel (eventueel met CV aansluiting) niet continue gestookt wordt. De besparing zal daardoor iets minder kunnen zijn. Wel zien we dat elk uur dat men een houtkachel stookt de stookkosten met minimaal 50% verminderd worden.

Vanuit ecologisch standpunt is hout als brandstof, mits verantwoord bosbeheer, veel milieuvriendelijker dan aardgas of stookolie. Daarom voorziet de overheid een fiscale bonus voor het vervangen van een oude stookketel door een verwarmingsketel op hout.

De kostprijs voor de installatie van centrale verwarming op hout is duurder dan een traditionele verwarmingsinstallatie op aardgas of stookolie. Maar deze meerprijs wordt op termijn terugverdiend dankzij de lagere kostprijs van hout als brandstof.


Verwarming met pellets

Steeds meer zien we pelletkachels in niet alleen industriële toepassingen, maar ook in de Nederlandse woningen wordt steeds vaker een verwarmingssysteem op pellets toegepast. Een pelletkachel in de woonkamer die naast verwarming ook sfeer en gezelligheid brengt wordt ook vaker toegepast met een aansluiting voor de centrale verwarming. Een pelletkachel wordt gestookt op biomassa. De zgn pellets.

De totale stookkosten met een pelletkachel die vooral lokaal wordt gebruikt zijn sterk lager dan indien alleen een CV systeem op aardgas wordt gebruikt. Een pelletkachel met CV aansluiting kan men hiermee vergelijken. Pellets kunnen in kleine zakken van 15 kg worden geleverd, maar veelal wordt een grote verpakking van meerdere zakken of zelfs een bigbag aangeschaft. De kosten van aanlevering in zakken ligt hoger dan de levering van pellets in bigbags. In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van aanlevering in zakken. Indien met toch voor bigbags kiest, zullen de kosten nog lager uitvallen.

Een levering van 780 kg pellets in zakken van 15 kg kost ongeveer € 190,- Daarbij komen nog de transportkosten voor aan huislevering van ongeveer € 35,-. Per kilo zijn de kosten voor pellets: € 0,28. 1 kuub gas kan men vergelijken qua verbrandingswaarde met 1,7 kilo pellets. Uitgaande van een vergelijking met 1820 kuub aardgas, komen de stookkosten neer op € 866,- euro per jaar .

In de praktijk blijkt echter dat zodra men een pelletkachel meer lokaal inzet, de besparing groter kan zijn.


Verwarming met aardgas

De prijs van aardgas stijgt de laatste jaren sterk. Ook in 2008 zullen de tarieven naar verwachting weer stijgen. De kosten van aardgas bestaan niet alleen uit het product zelf, maar er komen ook nog eens belastingen en leveringskosten bij.

Opbouw energietarieven volgens Nuon

Uiteindelijk komt het tarief voor levering van 1 m3 aardgas neer op een bedrag van bijna € 0,71 eurocent inclusief btw en alle kosten. Gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2008.

Uitgaande van een verbruik van 1820 m3 aardgas per jaar, loopt de jaarlijkse rekening op tot ongeveer € 1292,- per jaar (tarief 2008)


Verwarming met propaan

In gebieden waar nog geen aardgas is wordt nog wel eens verwarmd met propaan. Met propaan is men niet afhankelijk en kan men op elke gewenste plek stoken. Propaan kost volledig omgerekend ongeveer 0,10 eurocent per KW en is daardoor erg duur. De kosten voor propaan bij een vergelijkbaar gebruik komen neer op zo'n € 1700,- per jaar. Investering in vervangende verwarming zal in dergelijke gevallen erg lonend kunnen zijn.

(bron: http://www.sanitech.be)